• English
  • Español
  • Čeština
  • 简体中文
  • Français
  • Deutsch
  • Português

自 1951 年以来,我们一直提供世界级弹性体解决方案

模塑件

定制模塑件产品可选择各种材料,包括天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶、丁腈橡胶、硅胶、氟橡胶。 借助于压缩和注塑成型的能力,Ebco可以为您的应用交付合适的组件。

Air Shock

Air Shock

Boot

Boot

Cover

Cover

Cup Holder

Cup Holder
 

Cushion

Cushion

Gaskets

Gaskets

Grommet

Grommet

Handle

Handle
 

Mud Flaps

Mud Flaps

O Ring

O Ring

Pedal Pad

Pedal Pad

Plug

Plug
 

Stop

Stop

Strap

Strap

Washers

Washers

Wheel Chocks

Wheel Chocks